6.9.2019 Od devene Off

12 vedoucích nástrojů analýzy vybraných samotnými prodejci

Poznejte všechny výhody používání platforem a nástrojů pro analýzu hovorů a zjistěte, která platforma či který nástroj je přesně ten pravý pro vaši společnost.


Úplná záplava mobilních hovorů směrovaných na americké podnikatele neustále roste, a to bez debaty, což mění celkově způsob, jakým velké značky a podniky nahlíží na telefon jako na vstupní marketingový kanál. Zatímco uživatelé čím dál více používají své chytré telefony pro průzkum, objevování, vyhledávání, prohlížení a také pro spojování s podnikateli, značky se snaží poznat a rozvinout jistý respekt pro tyto příchozí hovory, které zahrnují jako nezbytnou součást do svých cest k hovorům.

Martech Today a jeho úplně nová „Příručka podnikových platforem pro analýzu hovorů: Marketérova příručka“ podrobně prozkoumává trh těchto nástrojů pro analýzu hovorů a napovídá vám, co byste měli čekat, když se rozhodnete implementovat tento software do vašeho podnikání. V tomto čtyřicetistránkovém „hlášení“ je zahrnuto na dvanáct profilů vedoucích nástrojů a společností, které je prodávají spolu s informacemi o ceně, možnostmi, porovnáním a také doporučené kroky pro zhodnocení a nákup.

Pokud se rozhodujete, jestli takový nástroj zahrnete do vašeho marketingového plánu, toto hlášení (příručka) by vám mohla být schopna pomoci učinit základní rozhodnutí: a tedy jestli je to skutečně třeba. Pokud byste chtěli stáhnout celou příručku, stačí navštívit Digital Marketing Depot stránku (kliknutím na odkaz ZDE).