Víte, jaký je rozdíl respektive vztah nabídky a poptávky? Jedna bez druhé by nemohla existovat. Poptáváte-li nějakou službu, předmět, činnost, hodláte za ni řádně zaplatit, revanšovat se nebo poskytnout protislužbu. Nabízíte-li něco, hledáte potencionálního zákazníka, klienta, od kterého očekáváte taktéž finanční nebo jiné vyrovnání. Aby tato souhra mohla fungovat, od toho jsou na světě trhu zakázky.

Proces kvality a fungování

Bohužel mnohdy na základě získání co největšího počtu poptávek nabízející jsou ochotni a schopni udělat téměř cokoli. Aby jim do rozpočtu plynuly neustále pěkné penízky, termín zakázky se snaží tak trochu zmanipulovat a naklonit si ho na svoji stranu – a to je řečeno velmi kulantně. Téměř jako v pohádce. Realita je bohužel poněkud jiná.