23.1.2020 Od devene Off

Co je, k čemu slouží a jak funguje antivirový program


Počítačový virus je program, který má schopnost šířit se sám, bez vědomí uživatele. Některé viry mohou mít za cíl ničení, například mažou soubory na disku, jiné jen obtěžují, nebo jsou relativně neškodné. Hlavním negativním důsledkem je samotná reprodukce virů, což zatěžuje a tím i zpomaluje počítačové systémy.
bezpečnost antivir
Antivirový program je počítačový software, s jehož pomocí můžeme identifikovat, odstraňovat a eliminovat počítačové viry nebo jiný škodlivý software. Prohlíží soubory, uložené na lokálním disku s cílem nalézt počítačový virus, který má v databázi. Druhou metodou jeho práce je, že sleduje běh počítače. Jeho podezřelé aktivity mohou být důsledkem přítomnosti počítačového viru. Existují operační systémy, které jsou vůči škodlivým programům odolné a pro své potřeby téměř žádné antivirové programy nepotřebují, s výjimkou serverů, ale tam jde spíše o ochranu klienta.
Při provádění kontroly souboru antivirovým programem se testuje, zda se některá jeho část neshoduje se známým virem, uloženým v databázi. Z toho plyne potřeba neustále udržovat databázi virů aktuální. Není-li tato databáze pravidelně aktualizována, představují viry stejné nebezpečí, jako kdyby v počítači antivirový program vůbec nebyl. Z uvedeného vyplývá, že virus má vždy náskok, detekovat jej je možné až po zařazení do antivirové databáze. Uživatelé mohou výrobcům antivirových programů zaslat infikovaný soubor, ti pak virus začlení do databáze. Provádění kontroly je možné naplánovat na určitý čas nebo spustit současně se startem počítače, případně před jeho vypnutím tak, aby neobtěžoval a nezdržoval uživatele.
kriminalita počítačové viry
Lze konstatovat, že úspěšná ochrana před počítačovými viry se odvíjí od schopností antivirového programu, velmi záleží rovněž na aktuálnosti jeho databáze. Aktuální databáze poskytovatelů antivirových programů se stahují z internetu.