7.5.2023 Od devene Off

Geocaching

Jedná se o turistickou hru, ve které hledáte předmět tzv. cach (keš). Je to spolupráce s internetem a GPS navigací, pomocí které tyto předměty hledáte. Jsou velmi dobře ukryty a vy se pomocí vaší GPS budete mít možnost podívat i do těch největších zákoutí ve městě, v lese, nebo jiných místech.  Základem je člověk, který cache zakládá, nazýváme ho „owner“. Místa jsou pečlivě vybírána a schována, aby nebyla snadno k nalezení. Po umístění cache musí její zakladatel popsat přesné souřadnice o tom, kde se předmět nachází. Tyto souřadnice se poté umístí na webovou stránku, která se geocachingem zabývá. Vhodnými místy k úkrytu jsou kořeny stromů, jeskyně, či jiné hornaté povrchy.
krabička na geocaching

A co se v „keškách“ skrývá?

Cache mají různou velikost. Obvykle takovou, aby se do nich vlezl deník, kam se nálezce může zapsat. Mimo to jsou běžně k nalezení různé drobnější předměty umístěné uvnitř cache. Nálezce si takový předmět může vzít, ale musí jej nahradit jiným vhodným předmětem ve stejné hodnotě, nebo vyšší. Do cache je zakázáno umísťovat předměty, které se mohou snadno zkazit (bonbony) apod. Majitel dané cache obsah většinou chodí kontrolovat, včetně jeho umístění. Ti, kteří „kešku“ najdou, tak ji dobře schovají pro další turisty. I v geocachingu se setkáváme s pojmem „mudla“, jsou to lidé, kteří nejsou aktivními hledači těchto předmětů, a proto si pečlivě hlídáte kdy předmět schováte zpět na své místo tak, aby vás právě tito lidé neviděli.
potřeby na geocaching

Nejzákladnější rozdělení cache

Podle obtížnosti:

·         Tradiční (klasické) cache – orientujeme se pouze souřadnicemi, kde je daný předmět umístěn
·         Multi cache – najdete také podle souřadnic, ale abychom se k nim propracovali je nutné nejprve splnit nějaký úkol, který nám dopomůže k tomu skrýš najít
·         Webcam cache a jiné

Podle velikosti:

·         Nano cache
·         Mikro cache
·         Malé, střední, nebo velké cache