26.12.2021 Od devene Off

Jak se vypočítá odškodnění po autonehodě

V autoškole nás obvykle učí, abychom praktikovali takzvaný defensivní styl jízdy. Jednoduše řečeno, znamená to, že máme vždy vyčkat, co udělá ten druhý a nespoléhat na to, že se zachová určitým způsobem.

To se nám samozřejmě může zdát hloupé, avšak co si jen málokdo uvědomuje je fakt, že pokaždé, když nasedneme do auta, jde nám prakticky o život. I když totiž budeme poctivě dodržovat veškeré dopravní předpisy a nařízení, stále se můžeme stát obětí dopravní nehody. A následky zde mohou být tragické.

Pokud se tak stane, nejsme samozřejmě ponecháni sami sobě. Ze zákona máme nárok na peněžitou úhradu. Její výše nás však může často poněkud nemile překvapit. Jen málokdo totiž ví, jak se odškodnění po autonehodě Poradna odškodnění skutečně počítá.

klasická dopravní nehoda

V první řadě je potřeba říci, že celý proces provádí certifikovaní a kvalifikovaní znalci z oboru dopravy i jiných. Ti by neměli mít vazbu na žádného z účastníků, aby nedošlo k protěžování některé ze stran. Ono odškodnění totiž musí uhradit viník nehody.

V první řadě jde samozřejmě o materiální stránku, nejčastěji poškození vozidla. Zde se však počítá nikoliv s cenou, za kterou lze koupit nový, byť stejný model, nýbrž s hodnotou, kterou měl vůz v době nehody vzhledem k jeho stáří a předchozím poškození. Ta jsou uvedena v technickém průkazu vozidla, a je o nich i záznam na technické kontrole.

koupě nového automobilu

Dále je to ušlý zisk v zaměstnání, pokud budeme muset být nějakou dobu hospitalizováni či nebudeme moci vykonávat své povolání. Pokud o něj v důsledku nehody přijdeme, částka, kterou dostaneme, bude ještě vyšší. Avšak musíme počítat s tím, že ani tady se nebude jednat o závratnou sumu.

Co se léčebných výloh týče, ty jsou v naprosté většině hrazeny pojišťovnou, která je pak po viníkovi vymáhá sama za sebe, a jsou tedy placeny přímo jí. Výjimku tvoří léky či přístroje, které pojišťovna nehradí, avšak které nezbytně potřebujeme.

Je tedy vidět, že celý proces není nijak jednoduchý. I proto jej musí provádět pouze odborníci. Jen tak je zajištěna potřebná férovost.