23.5.2023 Od devene Off

Rozlučte se s nepořádkem


Jarní úklid

Zima je za námi a tak jedno z jarních pÅ™edsevzetí může být: pořádnÄ› uklidit své hnízdeÄko. Otevřít okna, pustit do domu svěží Äerstvý vzduch, lehké sluneÄní paprsky a u toho třídit, mýt, drhnout, vyhazovat a leÅ¡tit.

To mám vážně tolik věcí?

PÅ™i otevÅ™ení skřínÄ› jste se možná zarazili. Tolik vÄ›cí? A to samé skříňka v koupelnÄ›. Opravdu je vÅ¡echny potÅ™ebujete? Každý jsme jiný a máme jinou potÅ™ebu vÄ›cí, nÄ›kdo je minimalista a vyjde opravdu s jen pár nejdůležitÄ›jšími vÄ›cmi, za to jiný je tÅ™eba typu sbÄ›ratel a rád se obklopuje vším, co se mu líbí, bez ohledu na poÄet.

Jak tedy poznáte, že toho doma vlastníte až moc? Podle pár jednoduchých znaků. Tady jsou:

obývák

1) přesouvání věcí

Vrhli jste se na úklid, ale místo toho jen přesouváte věci z jedné hromádky na druhou. Věci jen přenášíte a takhle stále dokola. 

2) nechce se vám uklízet

SamozÅ™ejmÄ› by se naÅ¡lo tisíc příjemnÄ›jších Äinností, ale vám se nechce uklízet z toho důvodu, že vÄ›ci nemají své místo. VlastnÄ› nevíte, kde zaÄít a kam je uložit. Máte tolik vÄ›cí, že vÅ¡echny úložné prostory už jsou plné.

3) některá místa děláte, že raději nevidíte

Záměrně se vyhýbáte některým místům ve svém bytě. Může jít o kout vedle lednice, kde skladujete věci, které nevíte, kam dát. Nebo kout přímo za vstupními dveřmi. Tato místa jsou vám nepříjemná, ale zároveň s nimi nic neděláte, aby došlo ke zlepšení.

koupelna

4) novou věc nevíte kam uložit

PÅ™inesli jste si z trhu krásné nové vÄ›ci, jenže nevíte, kam je vlastnÄ› dát. Jinými slovy, nemáte pro nÄ› místo. A tak je položíte nÄ›kam, kamkoliv, kde je alespoň trochu prostoru. Na jídelní stůl, konferenÄní stůl Äi kuchyňskou linku. ÄŒasem novým vÄ›cem místo najdete, říkáte si, ale tak nÄ›jak podvÄ›domÄ› sami tušíte, že se to nikdy nestane. 

Poznali jste se v tÄ›chto 4 bodech? Pokud ano, vrhnÄ›te se jako první na třídÄ›ní vÄ›cí a co nepoužíváte nebo už vám nedÄ›lá radost, poÅ¡lete dál nebo vyhoÄte.