15.9.2019 Od devene Off

Služby plní naše tužby

Služby jsou určeny k uspokojování potřeb zákazníka, ať už to jsou služby osobní či neosobní. Takovou službou osobní, kterou rády využívají ženy, jsou služby kadeřnické, kosmetické, manikúrní i pedikúrní, služba módního poradenství atd. Mezi další osobní služby patří služby poradenské, jako například služba trenéra, kouče, služba poradny zdravé výživy, služby lékařů a lékárníků.
kadeřnické služby
Jsou služby, které jsou určené převážně pro prodejce a obchodníky, jako je služba přepravní, hlídací, služba skladovací a mnohé další.
Mezi služby neosobní můžeme zařadit služby automechaniků, instalatérů, stavebníků, architektů, metařů i řidičů kamionů. Je mnoho služeb a všechny se vyvíjejí na základě poptávky po nich, na základě zájmu o ně a jejich potřebnosti. Asi nikdo nepochybuje nutnost služeb hasičů a záchranářů, policistů a dalších, kteří dohlížejí na pořádek a zachraňují naše životy, když jsou v ohrožení.
Některé služby nám život zachraňují, jiné nám ho pouze zjednodušují a zpříjemňují, například takové masérské služby jsou velmi příjemnou záležitostí.
Služba vzniká a zároveň ve stejný okamžik svým poskytnutím zaniká, to už je zkrátka vlastnost služeb. U zboží to je jinak, to můžeme použít opakovaně, na rozdíl od služby. Ceny služeb jsou stanoveny obvykle trhem a zákony nabídky a poptávky. Ceny služeb také mohou být regulovány státem, za účelem podpořit jejich využívání, nebo naopak jejich využívání zamezit.
služba pneuservisu
Každý z nás jistě ve svém životě využil a ještě využije mnoho služeb osobních i neosobních, regulovaných i volných. Jistě budeme někdy potřebovat lékařskou péči, ostříhat vlasy, nebo opraváře, který nám spraví rozbitou věc. Tak už to chodí. Můžeme také zbohatnout a potřebovat služby bodyguarda, služby pilota i letušek cestou na naší vysněnou dovolenou ubytovací služby v cílové destinaci i služby přepravní.