3.9.2020 Od devene Off

Ekonomická věda v životě

Ekonomické (hospodářské sektory)
V ekonomice je možné rozeznat pět sektorů, lišící se druhem ekonomické činnosti:
·         primární sektor (prvovýroba) – získávání surovin a produktů z přírody a obdělávání půdy (těžba, lesnictví, zemědělství, rybářství)
·         sekundární sektor (druhovýroba)– zpracování produktů z prvovýroby a výroba hmotných statků – průmysl
·         terciární sektor (služby) – zdravotnictví, obchod, doprava, školství a kultura, komunální služby
·         kvartérní sektor (znalostní sektor) – věda, výzkum, vysokoškolské vzdělávání, poradenství
·         kvintérní sektor (nejpokročilejší technologie) – high-tech (informační technologie, nanotechnologie, biotechnologie)
podnikatelský plán
Činnosti v ekonomických sektorech
·         Výroba  – přetváření přírodních zdrojů pomocí lidské práce a kapitálu na statky a služby.
·         Výrobní proces– činnost, při níž člověk přetváří přírodní zdroje na statky a služby. Skládá se z procesů pracovních a nepracovních.
·         Hospodářský proces– nepřetržitý koloběh výroby, rozdělování, směny a spotřeby.
žena a statistiky
Využití ekonomických znalostív běžném životě
Ekonomické znalosti nám pomáhají zvládat problémy osobního života, chápat společnost a hospodářskou politiku. Vědomosti o burze nebo o úrokových sazbách pomohou lidem lépe řídit jejich finanční záležitosti, znalosti teorie cen a protimonopolní politiky zvýší kvalifikaci právníkovu, přesnější znalost faktorů určujících náklady a příjem povede k zodpovědnějšímu rozhodování v podnikání.
Lékař, investor i farmář se musí vyznat v účetnictví a řízení, aby dosáhli ve svém podnikání co nejvyšších zisků.
pracovník při práci
Úloha ekonomické vědy ve vládě
V posledních letech se ekonomové stávají poradci prezidentů a předsedů vlád. Politická agenda je plná sporných ekonomických otázek: Zvýšit daně, abychom omezili deficit státního rozpočtu? Jak omezit kyselé deště? Jak chránit automobilový průmysl před zahraniční konkurencí?
Politici se musí stále více zabývat mezinárodní stránkou ekonomické aktivity.