4.1.2023 Od devene Off

Odstranění chrápání může být provedeno ambulantně


Pokud máte problémy s chrápáním a obtěžujete jím pÅ™edevším svého partnera a své okolí, je tuto situaci možno Å™eÅ¡it nenároÄnou laserovou operací. Na mÄ›kké Äásti patra se provedou laserovým paprskem jemné zářezy. Jakmile se tyto zářezy zhojí, v podstatÄ› vyztuží tuto Äást dýchacích cest, která pÅ™ed operací svou vibrací způsobovala zvukové projevy chrápání. Tento lehký operaÄní zákrok provádí privátní ORL klinika LENTE v Plzni v lokální anestezii, takže pacienti po operaci odcházejí brzy domů. OdstranÄ›ní chrápání vám tak nezpůsobí ani příliÅ¡ dlouhou pracovní neschopnost.

Chrápání spojené se spánkovou apnoí vyžaduje důkladnější vyšetření

Takto jednoduché odstranění chrápánípomocí laseru je však vhodné a možné pouze u pacientů, kteří trpí naprosto běžným chrápáním. Chrápání může být rovněž způsobeno chronickou rýmou. I v tomto případě je jeho odstranění poměrně jednoduchým zákrokem. Složitější situace nastává v případě, že se projevila spánková apnoe. Pro tyto případy je naše pracoviště zařízeno spánkovou laboratoří, kde je pacient řádně vyšetřen na spánkové poruchy.